landbruk

Nordgarn Røkholt er en eiendom i Eidsvoll kommune som ligger idyllisk til på østsiden av Vorma. Jeg overtok i 2002 og driver med kornproduksjon.

Jeg driver med kornproduksjon, og har ca 700 dekar. Dette er litt lite for dagens maskiner og investeringer, og min store bekymring er hvordan jeg skal skaffe meg større areal.

Er du lei av å kjøre rundt med gammelt og ineffektivt utstyr? Synes du økonomien i drifta nærmer seg nullpunktet? Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å leie ut jorda.

Jeg er interessert i å kjøpe skog. Ta gjerne kontakt hvis du vurderer å selge.

Eidsvoll kommune ønsker å erhverve tomt til skole på Tynsåk. Her er noen skriv:

2023-02-23 Faktisk utdrag del 1, 23. februar 2023

2023-02-23 Faktisk utdrag del 2, 23. februar 2023

Prosesskrift med lydopptak og transkripsjoner av vitnene i Oslo tingrett, 17. oktober 2022

Professor Brendelands rapport om barneskolers areal, 20. august 2022.

Klage på ekspropriasjonvedtaket, 3. januar 2020, og Tillegg til klagen på ekspropriasjonvedtaket, 18. juni 2020.

Fylkesmannens brev om inhabilitet, 26. juni 2020

Brev til departementet om avvising, 13. juli 2020.

Kommunaldepartementets klagebehandling, 10. september 2020.