Nils' landbruk


Nordgarn Røkholt er en eiendom i Eidsvoll kommune som ligger idyllisk til på østsiden av Vorma. Jeg overtok i 2002 og driver med kornproduksjon.