Nils' landbruk


Eidsvoll kommune ønsker å erhverve tomt til skole på Tynsåk. Her er noen dokumenter for dem som kan være interessert:

Klage på ekspropriasjonvedtaket.

Tillegg til klagen på ekspropriasjonvedtaket.

Fylkesmannens brev om inhabilitet.

Brev til departementet.

Kommunaldepartementets klagebehandling datert 10. september 2020.